Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Arbo-regels versoepeld, strengere controle RI&E

26-01-2011

Een vereenvoudiging in de Arbo-wet betekent voor kleine werkgevers voortaan minder administratieve lasten en kosten. Op jaarbasis scheelt dit werkgevers circa € 80 miljoen. Kleine bedrijven hoeven in veel gevallen geen arbodienst meer in te schakelen voor het checken van hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit meldt het ministerie van SZW.

In de RI&E brengen werkgevers de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in kaart. De Eerste Kamer heeft inmiddels met het wetsvoorstel ingestemd. In het wetsvoorstel is ook geregeld dat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid moeten bieden dat zij de RI&E van hun bedrijf kunnen inzien. Dit vergroot de betrokkenheid van werknemers bij het beleid van het bedrijf. Aanvullend zijn met ingang van 1 januari 2011 ook 76 beleidsregels van de Arbo-wet vervallen. Werkgevers kunnen nu met behulp van een arbocatalogus invulling geven aan goede arbeidsomstandigheden, passend bij hun individuele bedrijf.

Bedrijven die hun RI&E niet op orde hebben, krijgen het overigens moeilijker dit jaar. Minister Kamp van SZW heeft aangekondigd dat sinds 1 januari de naleving van de RI&E-plicht strenger wordt gecontroleerd. Inspecteurs zullen tijdens controles, ongeacht het feit of er een daadwerkelijke overtreding of tekortkoming is vastgesteld, naar de RI&E vragen. Ontbreekt deze, dan krijgt het bedrijf in eerste instantie een waarschuwing om binnen een bepaalde termijn aan zijn verplichting te voldoen. Gebeurt dit niet, dan wordt alsnog een bestuurlijke boete opgelegd.

Bron: NEN Arbomail