Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

AMvB brandveilig gebruik niet-bouwwerken treedt niet in per 2011

22-11-2011

De AMvB die het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke ruimten, niet zijnde bouwwerken, moet gaan regelen, treedt niet per 2011 in werking. Dit zal op zijn vroegst pas medio 2012 zijn. Dit laat het ministerie van Veiligheid en Justitie weten.

Deze in de Wet veiligheidsregio’s aangekondigde AMvB neemt te zijner tijd de plaats in van de brandbeveiligingsverordening. Dit betekent dat in alle gemeenten nog steeds een brandbeveiligingsverordening van kracht moet zijn (gebaseerd op de Wet veiligheidsregio’s), totdat de AMvB in werking treedt.

De VNG werkt aan een wijziging van de model brandbeveiligingsverordening. De wijziging is noodzakelijk in verband met het gewijzigde Bouwbesluit dat op 1 april 2012 in werking treedt. Per die datum komt het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) te vervallen.

Vóór 1 januari 2012 verzendt de VNG een voorstel tot wijziging van de brandbeveiligingsverordening en de toelichting.

Bron: VNG