Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Wat is de definitie van ‘in de nabijheid’

22-02-2017

Een brandweerman vroeg mij het volgende:

Er is een pand met als vergunning 24 hrs zorg waarbij doormelding verplicht is. Bij zorg op afroep zijn er uiteraard andere uitgangspunten en verplichtingen wat nogal een impact kan hebben. Hiertoe behoort ook een zusterpost. Nu staat geschreven over de zusterpost dat deze in de nabijheid aanwezig mag zijn.

De vraag is: Wat is de definitie van ‘in de nabijheid’? Logies functie is door iemand bepaald dat de functionaris buiten het logiesgebouw mag zijn op een afstand van maximaal 100 meter i.v.m. de 24-uurs bewaking. Geldt dit dan ook voor de zorgfunctie?

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

Oké, dat is dus een zorgclusterwoning in een woongebouw of een groepszorgwoning. Het klopt dat bij zorg op afroep andere uitgangspunten en verplichtingen zijn, die nogal wat impact kunnen hebben. Over de zusterpost staat er letterlijk geschreven: 24-uurs zorg: Aan de woning is een zorgaanbod van 24 uur per dag verbonden, middels in de woning of een zusterpost aanwezig personeel. Een «zusterpost» is een in de directe nabijheid van de woning gelegen post die 24 uur per dag bereikbaar is en van waaruit 24 uur per dag directe hulp aan de bewoner kan worden verleend.

Of dit dan ook voor de zorgfunctie geldt, nee, hierbij kun je dat niet volhouden. Verder is het vrij simpel. Bij zorg op afroep kan de centrale waar je contact mee opneemt misschien wel 150 km verderop gelegen (en alleen elektronisch benaderbaar). Het verlenen van hulp kan slechts bestaan uit bellen (na verificatie) en het langssturen van een auto die een beetje in de buurt is. Een trage hulp dus.

De logies functies is door de Regeling Brandmeldinstallatie bepaald. Bij een zusterpost is er sprake van: ‘in het gebouw’ of ‘op het terrein’. Voorbeeld: in Ermelo heb je een groot zorgcentrum met meerdere groepszorgwoningen etc. met 24-uurs zorg. Er zijn twee mogelijkheden: de begeleiding is zo intens dat het verplegend personeel ook in de woning verblijft of – indien bewaking elektronisch kan plaats vinden – vanuit de zusterpost op het terrein. Maar het terrein is maar enige vierkante kilometers groot! Dus ze kunnen er snel zijn.