Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Vraag m.b.t. toepassen nevenpanelen

18-10-2016

We hebben opdracht voor het vervangen van een aantal brandmeld- en ontruimingsinstallaties in bedrijfsverzamelgebouwen. Onze opdracht omvat het aanbrengen van één centrale voor de brandmeld- en ontruimingsinstallatie voor het gehele gebouw op basis van niet automatische bewaking. Bij de meeste bedrijfsverzamelgebouwen waar ik ervaring mee heb is er sprake van of een eigen installatie per bouwdeel of één installatie vanuit de centrale entree. Hierdoor kan eenieder die van het gebouw gebruik maakt in theorie bij de centrale komen.

In het gebouw waar ik nu mee bezig ben is de situatie anders. Het gebouw is laag (deels alleen de begane grond) en elke gebruiker (ca. 5) heeft zijn of haar eigen ingang en er wordt één centrale gebruikt voor de installatie van het gehele gebouw. Omdat de centrale niet in een algemeen toegankelijk gebied kan worden geplaatst, komt deze bij één van de gebruikers te hangen en hebben de andere dus niet altijd de mogelijkheid hier vrij bij te komen. Mijn gevoel zegt dat ik bij de verschillende gebruikers, vanwege hun eigen ingang, een nevenpaneel zou moeten maken zodat allen minimaal in de gelegenheid zijn meldingen uit te lezen dan wel de installatie te bedienen als dat nodig is.

Daar het PvE door derden geschreven is voor het gehele pand (vandaar ook één systeem) en niet voorziet in nevenpanelen en ik ook niet direct kan terugvinden of dit ook werkelijk nodig is wil ik deze vraag aan jou voorleggen.

De vraag is:

Is het nodig dat huurders met een eigen in- en uitgang, en geen vrij toegang tot de centrale, de installatie moeten kunnen uitlezen dan wel bedienen middels een nevenpaneel? Zo ja waar staat dat?

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

Hele leuke vraag. Indien ik je verhaal zo lees dan is de PvE opsteller een architecten/ingenieursbureau. Het punt is dat de eigenaar/gebruiker verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer, waaronder de dagelijkse bediening volgens de NEN 2654-1 en 2. Dit is wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit.

Er zijn dus twee mogelijkheden:

  • De eigenaar stelt een beheerder aan die voor al de 5 gebruikers het beheer en onderhoud regelt. In dat geval is het aanbrengen van (neven)bedienpanelen niet echt noodzakelijk;
  • De gebruikers doen zelf hun beheer en onderhoud en in dat geval moet er dus ook een bedieningsmogelijkheid zijn per gebruiker. Een simpel netwerkje van kleine centrales zou hier de oplossing zijn.

Aangezien je eerste taak voor het ontwerpen is het beoordelen van het PvE kun je deze beslissing via de PvE schrijver dus bij de klant neerleggen.