Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Top 10 aanbevelingen aanpak grote branden 2012

Uitgever/schrijver: Verbond van Verzekeraars

Publicatie datum: Januari 2012

Aanbevelingen vanuit het standpunt van de Assuradeuren om grote branden-/brand-schades te voorkomen dan wel te beperken.

Toepassing

In 2002 is het rapport 'Grote branden' gepubliceerd. Dit rapport bevat aanbeve­lingen om brandpreventie en -bestrijding, bij de klanten van de verzekeraars, meer aandacht te geven om zo de brandschade te beperken. Het Verbond van Verzekeraars heeft de aanbevelingen uit het rapport in 2012 opnieuw tegen het licht gehouden. De belangrijkste conclusie is dat veel aanbevelingen ook vandaag de dag nog actueel zijn. Uit die hernieuwde aanbevelingen vindt u in dit document een top 10, die aansluit bij de speerpunten van het schadepreventiebeleid van het Verbond van Verzekeraars. Bij de aanbevelingen is ook aangegeven wat de status is en welke partijen er concreet invulling aan kunnen geven.

Van belang voor

  • Hoofden BHV
  • Commandanten bedrijfsbrandweren
  • (Brand-)veiligheidskundigen, met een taak op het gebied van brandveilig­heid en schade beperking