Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuwe Arbowet door Eerste Kamer

03-02-2017

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de nieuwe Arbowet op dinsdag 24 januari 2017 als hamerstuk afgedaan. Dit wetsvoorstel heet officieel ‘Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen’. In de volksmond spreken we van het wetsvoorstel voor de gewijzigde of vernieuwde Arbowet of kortweg de nieuwe Arbowet.

Het wetsvoorstel zal in werking treden op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Dit tijdstip kan voor de verschillende artikelen of onderdelen van de wet verschillen. Vooralsnog is de vermoedelijke datum van inwerkingtreding van de nieuwe Arbowet 1 juli 2017. De afkondiging van een Koninklijk Besluit vindt plaats in de Nederlandse Staatscourant.

Bron: https://goo.gl/G6r0gJ