Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

NEN brengt nieuwe norm NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie uit

21-02-2017

De herziene NEN 8112 BNO vervangt NEN 4000:2008 Bedrijfshulpverlening en NEN 8112:20­10 Leidraad voor ontruimingsplannen. Nieuw aan de norm en de BNO-tool is dat ze uitgaan van een samenhangend pakket van drie categorieën beheersmaatregelen, namelijk bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (afgekort: BIO). Deze benadering maakt het mogelijk om een optimale balans te creëren tussen de verschillende categorieën maatregelen, zowel wat betreft doelmatigheid als wat betreft benodigde (manage­ment)aandacht en investeringen.

Meer info: https://goo.gl/NdOvsy