Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

NEN 1010 toch nog van kracht

11-01-2017

Eind 2016 werd de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015, inclusief de aanvullingen van 2016, definitief van kracht bij het Bouwbesluit van 2012.

De minister voor Wonen en Rijksdienst paste op 23 december 2016 de Regeling Bouwbesluit 2012 aan met betrekking tot een aantal normen, waaronder de elektrotechnische laagspanningsnorm NEN 1010. Dit betekent dat bij de aanvraag van een vergunning voor nieuwe bouwwerken de norm NEN 1010 van 2015 met de aanvullingen van 2016 dient te worden gehanteerd. Deze keer echter is de aanwijzing in het Bouwbesluit anders geformuleerd dan voorheen. Waar voorheen een aantal bepalingen uit de norm expliciet werden uitgesloten, wordt nu gesteld dat alle bepalingen die betrekking hebben op de veiligheid van elektrische installaties van toepassing zijn.

Meer info: Jongste editie NEN 1010 van kracht bij Bouwbesluit

Bron: NEN Elektrotechniek