Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

brandmeldinstallaties Nieuws

Cursus Beheer Brandmeldinstallaties

17-01-2013

Op 6 februari a.s. starten we weer met de 2-daagse cursus Beheerder Brandmeldinstallaties. Op 19 februari vindt de tweede lesdag plaats en het examen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Certificatie volgens BMI:2011 vanaf 1 september

15-08-2012

Een branddetectiebedrijf, brandmeldinstallatiebedrijf of brandmeldonderhoudsbedrijf kan vanaf 1 september 2012 bij zijn certificatie-instelling terecht voor beoordeling volgens de nieuwe CCV-certificatieschema’s BMI:2011.

In overleg met zijn certificatie-instelling kan een bedrijf zich op basis van een aanvraag in de periode tussen 1 september 2012 en 1 september 2014 bij de audits laten beoordelen voor de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 (BMI:200­2) of voor de CCV-certificatieschema’s BMI:2011, of beiden op basis van een aanvraag. Bij een positief resultaat kan een bedrijf worden gecertificeerd volgens de nieuwe schema’s BMI:2011 terwijl de bestaande certificatie volgens de Regeling BMI:2002 blijft gehandhaafd.

Vanaf 1 september 2014 wordt er alleen nog gecertificeerd volgens de schema’s BMI:2011, en worden er geen audits op grond van de Regeling BMI:2002 meer uitgevoerd. Het advies is om niet te wachten tot het einde van de overgangsperiode maar om tijdig te starten met de aanvraag voor certificatie conform de nieuwe schema's.

Bron: CCV-nieuws

Cursus "Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties" als middag-, avond- of dagonderwijs

18-06-2012

Dit najaar gaan wij de cursus Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties in drie onderwijsvormen geven. In september / oktober starten we met een middag / avond cursus, een avondcursus en een ochtend / middag cursus. De aansluitende examens vinden plaats op 27 september en 01 november 2012.

Normontwerp voor beheer, controle en onderhoud van brandmeldinstallaties gepubliceerd

07-05-2012

NEN heeft het ontwerp van de herziene NEN 2654-1 'Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties' gepubliceerd. De norm is aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd. Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2012 commentaar leveren.

Een brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder er voor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvinden. NEN 2654-1 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden.

De laatste uitgave van deze norm dateert van februari 2002. De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn:

  • de taken van de beheerder zijn aangepast;
  • de taken van de onderhouder zijn als prestatie-eis omschreven;
  • de berekening van ongewenste en onechte meldingen is in de norm opgenomen;
  • er zijn modellen van een onderhoudsplan, een rapport van periodieke controle en een rapport van onderhoud toegevoegd;
  • er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand en voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie.

Belanghebbenden kunnen tot 1 augustus 2012 commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl

Voor inhoudelijke informatie: ing. Marc Mergeay, Consultant Bouwveiligheid, tel. (015) 2 690 367 of e-mail marc.mergeay @ nen.nl.

Bron: NEN

Drie nieuwe certificatieschema’s brandmeldinstallaties

10-04-2012

Drie nieuwe certificatieschema’s voor leveranciers, installateurs en onderhoudsbedrijven vervangen de bestaande CCV-regeling Brandmeldinstallaties 2002. De nieuwe schema’s maken onderscheid tussen het ontwerpen en leveren en het installeren en onderhouden van een brandmeldinstallatie. De nieuwe schema’s worden uitgevoerd onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De oude regeling Brandmeldinstallaties (BMI) betrof zowel ontwerp, montage, levering als onderhoud. Het zijn echter verschillende specialismen, met elk eigen criteria. Daarom is er voor gekozen om voor ieder specialisme een afzonderlijke regeling op te stellen. Dit maakt verantwoordelijkheden duidelijker en taken overzichtelijker. Een certificaat voor de BMI biedt opdrachtgevers zekerheid over de kwaliteit van levering door branddetectiebedrijf of onderhoudsbedrijf.

De nieuwe schema’s zijn op 1 april 2012 gepubliceerd waarbij een overgangsperiode van drie maanden geldt. Binnen het CCV ontwikkelt en beheert de afdeling Conformiteitschema’s certificatie- en inspectieschema’s. Daarbij maakt de afdeling de vertaalslag naar toepassing ervan in de praktijk. Conformiteitschema’s zorgt ervoor dat afnemers vertrouwen kunnen hebben in conformiteitsverklaringen die in een open markt tot stand komen.

De certificatieschema’s brandmeldinstallaties, onderhoud brandmeldinstallaties en installeren brandmeldinstallaties kunt u hier downloaden.

Bron: CCV e-nieuws

Cursus Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties

08-03-2012

Op 23 maart a.s. starten we met de bovengenoemde cursus. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor medewerkers van (erkende) installatiebedrij­ven/­­brand­­detectie­bedrijven die betrokken zijn bij het aanleggen van gecertificeerde brandmeldinstallaties. Meer informatie vindt u hier.

Cursus Beheerder Brandmeldinstallaties

08-03-2012

Deze cursus start weer op 4 april a.s. Deze opleiding is bedoeld voor (onder­houds)medewerkers van bedrijven en instellingen die belast zijn met het beheren van de brandmeldinstallatie. Deze opleiding is ook bedoeld voor Onderhoudsdeskundigen die de controletaken van de Beheerder bij de klant uitvoeren. Meer informatie vindt u hier.

Cursus Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

08-03-2012

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van ‘Erkende onderhoudsbedrijven’ die verantwoordelijk zijn voor het zelfstandig inspecteren, controleren en repareren van brandmeldinstallaties. Op 12 april a.s. gaat deze 9-daagse cursus weer van start. Meer informatie vindt u hier.

Artikel in vaktijdschrift Intech E&I

04-01-2012

“Het Bouwbesluit 2012 wordt 1 april van kracht, daarmee is straks ook de nieuwe norm NEN 2535 voor brandmeldinstallaties verplicht. Deze vervangt de oude versie uit 1996. Om de wijzigingen voor installateurs inzichtelijk te maken, heeft Uneto-VNI een opdracht verstrekt aan BVO in Harderwijk om de wijzigingen in de publicatiereeks ‘Nieuw in de norm’ te verwerken.” Wilt u het gehele artikel lezen dat geplaatst is in het decembernummer van het vaktijdschrift Intech E&I, klik dan hier.

Bron: tijdschrift Intech E&I december 2011

Workshop "Werken met de NEN 2535:2009"

19-10-2011

In de Regeling Bouwbesluit 2012 is aangegeven dat voor nieuwe installaties de NEN 2535:2009 inclusief ‘Correctieblad C1' moet worden gebruikt. Voor de Elektro-branche heeft dit consequenties. Niet alleen zijn er in de NEN 2535:2009 een groot aantal zaken anders gedefinieerd, ook zijn er regels die niet zijn verwerkt in het (model) PvE. Ook wordt de hele certificatieprocedure veranderd. Daarbij wordt voor een aantal installaties het ‘Inspectiecertificaat’ geïntroduceerd. De verplichting tot het hebben van een Inspectiecertificaat bij de BMI leidt dan weer tot het hebben van een Inspectiecertificaat voor de Ontruimingsalarminstallatie, die daardoor wordt aangestuurd. Een andere wijziging is de introductie in het Bouwbesluit 2012 van het ’Rechtens verkregen niveau’. Dit houdt in dat een bestaande brandmeldinstallatie bij aanpas­sing/wijziging niet hoeft te voldoen aan de nieuwe normen/eisen.

Redenen genoeg om u op een effectieve en zelfwerkzame manier te laten bijscholen over: "Werken met de NEN 2535:2009"

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure of schrijf u in.