Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

brand Nieuws

Brand eist meer slachtoffers in eerste kwartaal 2014

15-04-2014

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 20 personen omgekomen als gevolg van brand in een gebouw. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Toen kwamen er 9 mensen om. In 2013 overleden in totaal 53 personen door brand. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er dus al 20 slachtoffers. Acht van de slachtoffers waren ouder dan 65 jaar, zo heeft het Instituut Fysieke Veiligheid bekend gemaakt. Tot 2012 was er een daling van het aantal doden, maar sinds vorig jaar loopt het aantal brandslachtoffers op. René Hagen, lector brandpreventie van de Brandweeracademie, gaat de cijfers de komende maanden onderzoeken.

Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer 6.000 woningbranden. Die branden hebben 600 gewonden tot gevolg. Hagen verwacht dat het aantal branddoden de komende jaren zal stijgen als gevolg van de toenemende levensverwachting in combinatie met het steeds langer thuis blijven wonen van ouderen.

"Vergeetachtigheid, het niet weten wat te doen bij brand en het niet meer zelfstandig kunnen vluchten, kunnen belangrijke oorzaken zijn die wij verder gaan onderzoeken. Wij hebben berekend dat door de vergrijzing het aantal branddoden tot 2030 toeneemt met 13% en onder 65-plussers met 60%. Doordat ouderen langer zelfstandig wonen, is onze inschatting dat de toename tot 2030 zelfs 19% respectievelijk 80% wordt", aldus Hagen.

Noot: Het is niet ondenkbaar dat een deel van de extra slachtoffers is te verklaren uit de hoge opkomsttijd van de brandweer in combinatie met minder automatische doormeldingen door het opzeggen va de aansluitingen op de RAC's. Ook ten aanzien van de brandschades is al een stijgende lijn gemeld over 2013, mogelijk met dezelfde oorzaken!

Meer grote branden, schade gemiddeld

29-05-2012

In het eerste kwartaal van 2012 waren er 32 grote branden voor met een geschatte schade van één miljoen euro of meer. Naar verwachting bedraagt de totale schade van deze branden 81 miljoen euro. Dit blijkt uit de registratie van grote branden.

Het bedrag is beduidend lager dan de schade door miljoenenbranden van de eerste drie maanden van vorig jaar. Dat bedrag van 134 miljoen euro werd sterk beïnvloed door de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk met een totale schade van 50 miljoen euro.

Uit de cijfers blijkt dat het aantal miljoenenbranden in het eerste kwartaal van dit jaar het op één na hoogste aantal was in het afgelopen decennium. Alleen in de eerste maanden van 2003 werden meer grote branden geregistreerd (38).

Qua schadelast vormt 2012 tot dusver echter een gemiddeld jaar. Dit blijkt uit registratie van grote branden die tot stand kwam in samenwerking met de bij het NIVRE aangesloten expertisebureaus, expertiseorganisaties van verzekeraars en met verzekeraars.

De kwartaaloverzichten van het NIVRE worden gepubliceerd op de websites van het NIVRE en het Verbond van Verzekeraars.

Bron: CCV

Schade brand voor overheid na onvoldoende handhaving

31-05-2011

Vijftien jaar na de brand bij CMI Container Masters in Rotterdam heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat, wanneer vaststaat dat er sprake is geweest van onvoldoende handhaving, schade kan worden verhaald op de overheid.

De gemeente Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond - belast met het toezicht en de controle op de naleving van vergunningvoorschriften - zijn (gedeeltelijk) aansprakelijk voor de schade die is ontstaan bij de brand. De gemeente heeft volgens de rechtbank niet, dan wel onvoldoende, handhavend opgetreden ten aanzien van de naleving van hinderwetvergunningsvoorwaarden door CMI.