Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

NPR 2576 Nieuws

Versie 4.0 van het CCV-keurmerk Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

29-01-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft 15 januari 2019 versie 4.0 van de keurmerken Leveren, Installeren en Onderhoud van Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe versies is 15 april 2019, maar ze kunnen nu al voor certificatie worden gebruikt.

Een groeiend aantal van inmiddels 50 leveranciers en onderhoudsbedrijven gaat aan de slag met versie 4.0. Ze maken en onderhouden jaarlijks enkele duizenden ontruimingsalarminstallaties. Ontruimingsalarminstallaties zorgen ervoor dat bij een calamiteit de aanwezige personen zo snel mogelijk op de hoogte zijn, zodat zij zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen. Een juist ontwerp, gedegen installatie en onderhoud van deze installaties zijn een must. Inschakeling van een gekwalificeerd bedrijf biedt de opdrachtgever zekerheid.

In versie 4.0 zijn tal van wijzigingen verwerkt die de keurmerken beter toepasbaar maken. Ze zijn gebaseerd op de jongste versies van de Nederlandse normen NEN 2575, NPR 2576 en NEN 2654-2. Werken volgens het keurmerk is verplicht. Bij het keurmerk Onderhoud OAI is de steekproeffrequentie daarop aangepast. Een overzicht van de aanpassingen is opgenomen in paragraaf 1.6 van versie 4.0.

Meer info: CCV

Wijzigingsbladen NEN 2575-2 A1 en NEN 2575-3 A2 gepubliceerd

08-02-2018

NEN heeft de wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 gepubliceerd. Deze delen beschrijven de systeem- en kwaliteitseisen en projectrichtlijnen voor luidalarminstallaties type A respectievelijk B. Met de wijzigingsbladen worden de normen aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd.

Voor het toepassen van functiebehoud voor transmissiewegen geven NEN 2575-2 en -3 de eisen aan wanneer functiebehoud toegepast dient te worden. NPR 2576 ‘Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen’ geeft de uitvoeringsmogelijkheden aan. Voor de toepassing van functiebehoud binnen een (sub)brandcompartiment zijn de eisen gewijzigd. Ook zijn de eisen gewijzigd met betrekking tot de toepassing van kortsluitisolatoren. In de nieuwe bijlagen G van beide normen zijn enkele voorbeeldfiguren van transmissiewegen toegevoegd.

Meer informatie: De wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 zijn verkrijgbaar via de NEN Normshop. Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. 015 2 690 367 of e-mail bi @ nen.nl.

Bron: www.nen.nl

Opfriscursus Functiebehoud voor Installatiedeskundigen

14-06-2017

Op 6 juli organiseren wij weer de opfriscursus Functiebehoud voor Installatiedeskundigen. Deze workshop wil de installatiedeskundigen die al zijn gediplomeerd de

gelegenheid bieden de puntjes op de “i” te zetten ten aanzien van functiebehoud. In één lesdag bent u of uw medewerkers weer op de hoogte.

Meer info: Workshop Functiebehoud voor Installatiedeskundigen

NPR 2576 wordt vernieuwd

18-04-2017

Welke delen van gebouwinstallaties moeten ook tijdens brand blijven functioneren? De brandveiligheidscommissie bij NEN verwacht hierin nog dit jaar meer duidelijkheid te scheppen. De NPR 2576 met de titel ‘Functiebehoud bij brand’ wordt volledig vernieuwd.

Meer info: https://goo.gl/ARB0Ys

Bron: NEN Elektromail