Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

NEN2535_2009 Nieuws

Gratis werkblad

03-02-2014

Wij hebben het werkblad “Criteria aanleg brandmeldinstallaties volgens NEN 2535:2009 en ontruimingsalarminstallaties volgens NEN 2575:2012” ontwikkeld. Wilt u deze (gratis) ontvangen, mail dan uw (post)adres naar info @ bvo-online.nl.

Combinatie workshop Bouwbesluit 2012 en NEN 2535:2009

30-03-2012

De workshops "Bouwbesluit 2012; wijzigingen voor de Elektrobranche" en "Werken met NEN 2535:2009" kunnen nu in combinatie gevolgd worden. Op 15 mei en 13 juni vinden deze combinatie workshops plaats. Tijdens het ochtend dagdeel vertellen wij u alles over het werken met de NEN 2535:2009 en na het volgen van middag dagdeel bent u helemaal op de hoogte over het nieuwe Bouwbesluit 2012. U kunt de workshops natuurlijk ook separaat volgen.

De brochures hierover vindt u op onze site.

Artikel in vaktijdschrift Intech E&I

04-01-2012

“Het Bouwbesluit 2012 wordt 1 april van kracht, daarmee is straks ook de nieuwe norm NEN 2535 voor brandmeldinstallaties verplicht. Deze vervangt de oude versie uit 1996. Om de wijzigingen voor installateurs inzichtelijk te maken, heeft Uneto-VNI een opdracht verstrekt aan BVO in Harderwijk om de wijzigingen in de publicatiereeks ‘Nieuw in de norm’ te verwerken.” Wilt u het gehele artikel lezen dat geplaatst is in het decembernummer van het vaktijdschrift Intech E&I, klik dan hier.

Bron: tijdschrift Intech E&I december 2011

Workshop "Werken met de NEN 2535:2009"

19-10-2011

In de Regeling Bouwbesluit 2012 is aangegeven dat voor nieuwe installaties de NEN 2535:2009 inclusief ‘Correctieblad C1' moet worden gebruikt. Voor de Elektro-branche heeft dit consequenties. Niet alleen zijn er in de NEN 2535:2009 een groot aantal zaken anders gedefinieerd, ook zijn er regels die niet zijn verwerkt in het (model) PvE. Ook wordt de hele certificatieprocedure veranderd. Daarbij wordt voor een aantal installaties het ‘Inspectiecertificaat’ geïntroduceerd. De verplichting tot het hebben van een Inspectiecertificaat bij de BMI leidt dan weer tot het hebben van een Inspectiecertificaat voor de Ontruimingsalarminstallatie, die daardoor wordt aangestuurd. Een andere wijziging is de introductie in het Bouwbesluit 2012 van het ’Rechtens verkregen niveau’. Dit houdt in dat een bestaande brandmeldinstallatie bij aanpas­sing/wijziging niet hoeft te voldoen aan de nieuwe normen/eisen.

Redenen genoeg om u op een effectieve en zelfwerkzame manier te laten bijscholen over: "Werken met de NEN 2535:2009"

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure of schrijf u in.