Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

NEN2535 Nieuws

Avondcursus Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties inclusief examen

26-01-2017

Op 8 februari a.s. starten wij weer met de avondcursus Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties. In 6 lesavonden leiden wij je op tot de monteur die zelfstandig de brandmeldinstallatie kan installeren. De avond opleiding is ideaal voor iedereen die overdag geen tijd vrij kunnen maken.

De lesavonden zijn op 8, 15 en 22 februari, en vervolgens 8, 15 en 22 maart. De lestijden zijn van 19.00 – 22.00 uur.

De laatste lesavond op 22 maart wordt afgesloten met het examen, afgenomen door het ExamenBureau Installatietechniek. De volgende dag laten we je meteen weten of je het diploma hebt behaald!

Inschrijven

inschrijven kan via ons inschrijfformulier. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar!

Opleiding Installatiedeskundige brandmeldinstallaties

Na het volgen van de opleiding hebben de deelnemers globale kennis van de grondbeginselen van brand, branduitbreiding en rookverspreiding en de beveiliging daartegen. Ze herkennen de componenten van brandmeldsystemen en weten de toepassingen daarvan. De deelnemers hebben daarnaast ook kennis van de normering op het gebied van het installeren van brandmeldinstallaties, zodat zij in staat zijn om het installatie ontwerp op een juiste wijze om te kunnen zetten in een concreet gemonteerde brandmeldinstallatie. Tot slot heeft de uiteindelijke installateur brandmeldinstallatie een uitgebreidere kennis van, en vakbekwaamheid in het installeren van een brandmeldinstallatie.

Meer informatie en brochure

Kijk voor meer informatie en voor het downloaden van de brochure op de pagina opleiding Installatiedeskundige brandmeldinstallaties.

Workshop "Werken met de NEN 2535:2009"

19-10-2011

In de Regeling Bouwbesluit 2012 is aangegeven dat voor nieuwe installaties de NEN 2535:2009 inclusief ‘Correctieblad C1' moet worden gebruikt. Voor de Elektro-branche heeft dit consequenties. Niet alleen zijn er in de NEN 2535:2009 een groot aantal zaken anders gedefinieerd, ook zijn er regels die niet zijn verwerkt in het (model) PvE. Ook wordt de hele certificatieprocedure veranderd. Daarbij wordt voor een aantal installaties het ‘Inspectiecertificaat’ geïntroduceerd. De verplichting tot het hebben van een Inspectiecertificaat bij de BMI leidt dan weer tot het hebben van een Inspectiecertificaat voor de Ontruimingsalarminstallatie, die daardoor wordt aangestuurd. Een andere wijziging is de introductie in het Bouwbesluit 2012 van het ’Rechtens verkregen niveau’. Dit houdt in dat een bestaande brandmeldinstallatie bij aanpas­sing/wijziging niet hoeft te voldoen aan de nieuwe normen/eisen.

Redenen genoeg om u op een effectieve en zelfwerkzame manier te laten bijscholen over: "Werken met de NEN 2535:2009"

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de brochure of schrijf u in.

Project voor UNETO-VNI "Brandmeldinstallaties volgens NEN 2535: 2009"

25-08-2011

In de serie publicaties "Nieuw in de norm" is aan BVO de opdracht gegeven om een publicatie te schrijven "Brandmeldinstallaties volgens de NEN 2535: 2009". Het schrijven van deze publicatie is afgerond. De projectleider namens UNETO-VNI, de heer Ruud Gijsbertsen, heeft het document overgedragen aan het Hoofd Beleidsontwikkeling.

Deze publicatie geeft praktische oplossingen voor de gebruikers bij de toepassing van de NEN 2535:2009 uitgesplitst in specifieke onderwerpen voor het:

  • opstellen van het PvE,
  • ontwerper en leveren,installeren,
  • inbedrijfstellen en opleveren, en
  • beheren.

Daarnaast is informatie opgenomen over de bijbehorende wet- en regelgeving. Om er voor te zorgen dat de publicatie up-to-date is zal het Bouwbesluit 2012 en de daarbij behorende regelingen alsnog worden ingebracht.

De publicatie is bedoeld als handleiding om tot de juiste projectie en installatie te komen. Het wordt de eerste publicatie die naar verwachting up-to-date gehouden gaat worden en waarbij interactieve beantwoording van vragen tot verbetering van de publicatie kunnen gaan leiden. Uneto-Vni zal, om de installateur op maat van dienst te zijn, naar verwachting in de toekomst meerdere documenten op deze wijze uitbrengen.