Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

NEN Nieuws

NTA 8220: Brandrisico elektrotechniek

31-01-2017

De elektrotechnische inspecteurs verenigd in UNETO-VNI en iKeur hebben samen met het Nederlands Verbond van Verzekeraars een nieuwe maatstaf ontwikkeld voor de inspectie van de brandveiligheid van elektrotechnische installaties.

NEN heeft het ontwerp voor deze Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 voor commentaar gepubliceerd. Inspecteurs die hem willen inzien en uitproberen kunnen hem gratis downloaden op www.normontwerpen.nen.nl.

Bron: https://goo.gl/vNG80P

Kosteloze inzage NEN-normen

13-01-2016

In 2011 heeft het kabinet - reagerend op een gevoerde gerechtelijke procedure - besloten dat er in principe niet meer dwingend naar normen verwezen moet worden in regelgeving. Nationale NEN-normen waarnaar alsnog dwingend wordt verwezen in de regelgeving moeten daarom kosteloos zijn in te zien. Dit heeft er in geresulteerd dat een aantal nationale NEN-normen per 1 januari 2016 kosteloos inzichtelijk zullen zijn.

In twee situaties is sprake van een dwingend verwezen norm:

  • als het verplicht is aan de norm te voldoen
  • als de norm niet verplicht is, maar een andere oplossing wel gelijkwaardig moet zijn aan de norm waar naar wordt verwezen

Om te kunnen bepalen of men voldoet aan de norm moet de norm ingezien kunnen worden. Vanaf 1 januari 2016 kan dit via het ‘online portaal NEN Connect’ van het NNI.

De normen waarna wordt verwezen in het Bouwbesluit voor brandmeld- en ontruimings­alarminstallaties zijn niet opgenomen in de lijst van normen waarnaar dwingend wordt verwezen. Op zich is dat vreemd omdat bijvoorbeeld afwijken van de NEN 2535 dan dus blijkbaar zou kunnen/mogen zonder de gelijkwaardigheid van de oplossing te moeten aantonen.

Aanvullingsblad A1:2013 voor de NEN 2575 deel 3

24-02-2014

Al enige tijd zijn er ‘slow-whoops’ die ook een gesproken bericht kunnen geven naast het slow-whoop signaal. Het gaat dan om een vooraf ingesproken bericht dat in het geheugen van de signaalgever is opgeslagen. In de eerste uitgave van de NEN 2575-3:2012 is dit type signaalgever niet opgenomen. Het aanvullingsblad geeft de eisen die gesteld worden aan ontruimingsalarminstallaties die een slow-whoop en gesproken berichten kunnen weergeven. Een luidalarminstallatie type B met signaalgevers met slow-whoop toonsignalen en met gesproken bericht vervangt niet een luidalarminstallatie type A. Een luidalarminstallatie type A moet voldoen aan NEN 2575-2.

Bron: NEN