Loading...

Vanwege de landelijke Corona maatregelen, worden alle geplande cursussen online uitgevoerd. Klik hier voor meer informatie »

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

CCV-inspectieschema’s Nieuws

Nieuwe versie CCV-inspectieschema’s op afgeleide doelstellingen

09-11-2017

In het Bouwbesluit wordt naar de CCV-­inspec­tie­schema­’s verwezen. In bepaalde gevallen moeten gebouwgebruikers beschikken over een inspectiecertificaat. Het CCV heeft 16 oktober 2017 nieuwe versies gepubliceerd van de CCV-inspectieschema­’s Basisontwerp, Detailontwerp en Brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI­).

Veranderingen

Nieuw zijn 2 extra afgeleide doelstellingen voor rookbeheersingsinstallaties. Daarnaast zijn de inspectieschema’s op ondergeschikte punten geactualiseerd. Als gevolg van de aanpassingen in de inspectieschema’s is ook het document Specifieke normen en verwijzingen herzien. Daarvan is nu versie 5.0 op de website gepubliceerd.

Ingangsdatum

Conform de overgangsregeling beschreven in de 3 inspectieschema’s mogen de schema’s vanaf datum publicatie worden gebruikt, en gaan ze - met een kennisgevingsperiode van 3 maanden - in op 16 januari 2018.

Bron: Nieuwe versie CCV-inspectieschema’s op afgeleide doelstellingen

Brandbeveiliging opslag gevaarlijke stoffen

07-11-2017

Voor opslag van gevaarlijke stoffen is een vergunning nodig op grond van de Wet milieubeheer. Onderdeel van de vergunning zijn eisen aan brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen. De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) bevat richtlijnen voor opslagbedrijven en bevoegd gezag bij realisatie van de vereiste brandbeveiliging.

Toepassing

In enkele PGS-publicaties wordt onafhankelijke inspectie van het uitgangspuntendocument en de brand­beveiligingsinstallatie beschreven. Volgens PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moet het uitgangspuntendocument worden geïnspecteerd voordat het bevoegd gezag het kan goedkeuren. En de brandbeveiligingsinstallatie moet vóór ingebruikname en daarna jaarlijks worden geïnspecteerd. Bij die inspectie moet worden beoordeeld of de installatie nog voldoet aan het goedgekeurde uitgangspuntendocument.

CCV-inspectieschema’s PGS

In overleg tussen vertegenwoordigers van opslagbedrijven, bevoegd gezag en inspectie-instellingen zijn 2 inspectieschema’s ontwikkeld. Een inspectieschema voor beoordeling van het uitgangspuntendocument, en een inspectieschema voor beoordeling van de brandbeveiligingsinstallatie. Beide inspectieschema’s sluiten naadloos aan op PGS 15, en zijn tevens bruikbaar voor beoordeling van brandbeveiliging op grond van andere PGS-richtlijnen (bijvoorbeeld PGS 8, PGS 29, PGS 31).

Accreditatie inspectie-instellingen

De nationale accreditatie-instantie kan inspectie-instellingen accrediteren voor inspecties op grond van de CCV-inspectieschema’s PGS, zie de BR010-lijst. Zodra een inspectie-instelling is geaccrediteerd, wordt hij vermeld in het overzicht op deze website.

Uitgangspuntendocument

De PGS Beheerorganisatie heeft een handreiking gepubliceerd over uitgangspuntendocumenten voor brandbeveiliging van gevaarlijke stoffen.

Bron CCV - Brandbeveiliging opslag gevaarlijke stoffen