Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

BMI Nieuws

Één loket voor een compleet pakket van brand- en beveiligingsinstallaties

31-01-2020

Per 1 januari 2020 gaan BVO b.v. en OCB b.v. samen verder! Hierdoor ontstaat een firma die binnen het hele werkgebied van brandveiligheid en beveiliging een breed scala aan opleidingen kan gaan verzorgen. Van sprinklerbeveiliging tot ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting, security en alles wat daar tussen ligt.

Één loket voor een compleet pakket van brand- en beveiligingsinstallaties. Ondanks dat het samenvoegen nog enige tijd nodig heeft, blijft de passie voor het product opleiden!

  • ocb
  • bvo

Wijzigingsbladen bij CCV-certificatieschema’s BMI en OAI gepubliceerd

22-11-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft kleine wijzigingen aangebracht in de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI). De wijzigingen staan in Wijzigingsbladen A1. Het CCV heeft de wijzigingen op 1 november gepubliceerd. De wijzigingen gaan per direct in.

De wijzigingen zijn verwerkt in de certificatieschema’s BMI 5.0+A1 en OAI 4.0+A1. Voor levering van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties is het onderwerp deellevering vereenvoudigd. Voor onderhoud is de initiële beoordeling van de onderhoudsdienst gelijkgetrokken met de periodieke beoordeling. Andere wijzigingen zijn van beperkte omvang.

De wijzigingen zijn het resultaat van verzoeken van gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen.

Bron: Het CCV

Nieuwe versie CCV-inspectieschema’s op afgeleide doelstellingen

09-11-2017

In het Bouwbesluit wordt naar de CCV-­inspec­tie­schema­’s verwezen. In bepaalde gevallen moeten gebouwgebruikers beschikken over een inspectiecertificaat. Het CCV heeft 16 oktober 2017 nieuwe versies gepubliceerd van de CCV-inspectieschema­’s Basisontwerp, Detailontwerp en Brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI­).

Veranderingen

Nieuw zijn 2 extra afgeleide doelstellingen voor rookbeheersingsinstallaties. Daarnaast zijn de inspectieschema’s op ondergeschikte punten geactualiseerd. Als gevolg van de aanpassingen in de inspectieschema’s is ook het document Specifieke normen en verwijzingen herzien. Daarvan is nu versie 5.0 op de website gepubliceerd.

Ingangsdatum

Conform de overgangsregeling beschreven in de 3 inspectieschema’s mogen de schema’s vanaf datum publicatie worden gebruikt, en gaan ze - met een kennisgevingsperiode van 3 maanden - in op 16 januari 2018.

Bron: Nieuwe versie CCV-inspectieschema’s op afgeleide doelstellingen

Opfriscursus NEN 2535:2009 & NPR 2576:2005

13-06-2017

Op 5 juli a.s. organiseren wij weer de opfriscursus over de NEN 2535:2009 & de NPR 2576:2005. Deze workshop geeft aandacht aan het ophalen van de kennis van uw ontwerpers van de brandmeldinstallatie (BMI). In één lesdag bent u of uw medewerkers weer op de hoogte.

Meer info: Workshop Bijscholing NEN 2535:2009 en de NPR 2576:2005

Regeling BMI:2002 eindigt 1 september 2014

15-08-2012

De Regeling Brandmeldinstallaties 2002 (BMI:2002) blijft bestaan tot 1 september 2014. Na die datum worden er geen audits meer uitgevoerd op de Regeling BMI:2002.

Bedrijven die op grond van de Regeling BMI:2002 zijn gecertificeerd en alle audits en inspecties met goed gevolg hebben doorlopen, kunnen tot uiterlijk 31 december 2014 een certificaat BMI:2002 aan hun klanten verstrekken. Na 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk een certificaat BMI:2002 te verstrekken. Het advies is om niet te wachten tot het einde van de overgangsperiode maar om tijdig te starten met de aanvraag voor certificatie conform de nieuwe schema's.

Bron: CCV-nieuws

Certificatie volgens BMI:2011 vanaf 1 september

15-08-2012

Een branddetectiebedrijf, brandmeldinstallatiebedrijf of brandmeldonderhoudsbedrijf kan vanaf 1 september 2012 bij zijn certificatie-instelling terecht voor beoordeling volgens de nieuwe CCV-certificatieschema’s BMI:2011.

In overleg met zijn certificatie-instelling kan een bedrijf zich op basis van een aanvraag in de periode tussen 1 september 2012 en 1 september 2014 bij de audits laten beoordelen voor de Regeling Brandmeldinstallaties 2002 (BMI:200­2) of voor de CCV-certificatieschema’s BMI:2011, of beiden op basis van een aanvraag. Bij een positief resultaat kan een bedrijf worden gecertificeerd volgens de nieuwe schema’s BMI:2011 terwijl de bestaande certificatie volgens de Regeling BMI:2002 blijft gehandhaafd.

Vanaf 1 september 2014 wordt er alleen nog gecertificeerd volgens de schema’s BMI:2011, en worden er geen audits op grond van de Regeling BMI:2002 meer uitgevoerd. Het advies is om niet te wachten tot het einde van de overgangsperiode maar om tijdig te starten met de aanvraag voor certificatie conform de nieuwe schema's.

Bron: CCV-nieuws

Cursus Onderhoudsdeskundige BMI met extra begeleiding

21-09-2011

De resultaten van de Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties examens waren dit voorjaar teleurstellend. Een slagingspercentage van 1 op de 3 à 4 is ook wel bedroevend te noemen. En er is zelfs een dalende trend zichtbaar in de uitslagen!

Dat is één van de redenen waarom BVO zijn 'diplomagarantieregeling' heeft ingevoerd. Met als resultaat een totaal slagingspercentage van 81%.

Op 17 oktober a.s. starten wij de cursus 'Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties met extra begeleiding'. Heeft u een monteur die niet geslaagd is, dan gaan wij graag de uitdaging aan het diploma te behalen. Op één voorwaarde: de cursist moet wel gemotiveerd zijn.

Daarenboven:

  • houden wij u - in de loop van de cursus - op de hoogte van de vorderingen, en
  • krijgt u 10% korting op onze, toch al aantrekkelijke, cursusprijs.

Natuurlijk zijn er ook monteurs welkom die nog nooit de opleiding hebben gevolgd!

Inschrijven kan op: http://www.bvo-online.nl/content/bvo_inschrijven

Examentrainingen en cursussen 2012

19-07-2011

De cursusplanning is bijgewerkt met de opleidings- en examendata tot en met juni 2012. Nieuw is dat de examentrainingen nu apart zijn vermeld. Voor informatie, zie onze cursuskalender.