Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

BMI en OAI vereist in radartoren

17-06-2017

Heb een vraag betreft een project van ons, het betreft een radartoren met een enkele vluchtroute.

- Lichte industriefunctie
- Gebruiksoppervlakte < 750 m2
- Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau < 20M.

Volgens tabel 6.19 zou er geen brandmeldinstallatie/ontruiming zijn vereist. Maar in het bouwbesluit artikel 6.20, vijfde lid, staat dat bij doodlopende gangen in bepaalde situaties een daarop afgestemde brandmeldinstallatie noodzakelijk is.

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

Leuke vraag! Ik veronderstel dat de radartoren de ondersteuning is van de (draaiende) antenne en dat er geen arbeidsplaatsen bovenin zijn. Er is dus geen sprake van een verblijfsruimte. Indien dat inderdaad zo is, dan is er geen brandmeld- en ontruimingsinstallatie noodzakelijk. Indien er wel sprake is van een verblijfsruimte bovenin dan moet het dus wel!